Wyroby Termowentu

26-600 Radom ul. Wjazdowa 4, 
centrala: 48 360 96 16 fax: 48 360 96 18

Powrót
O firmie
Produkty
Katalog
Usługi
Cennik
Kontakt
Dobór Jad
Targi
Zapytanie
Zamówienie
Płyta CD

ZAMÓWIENIE NA PŁYTĘ CD

Płyta CD z katalogiem wyrobów Termowent

Urządzenia oraz wszystkie dane techniczne, umieszczone w katalogach na płycie CD, zostały przedstawione w celach informacyjnych. Powyższe dane mogą ulec zmianie bez wsześniejszego uprzedzenia i nie mogą być traktowane jako zobowiązujące dla Termowent
Termowent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy lub niedokładności występujące w publikacji.

Po wypełnieniu i wysłaniu poniższego formularza, otrzymacie Państwo płytę CD-ROM, zawierającą:

Warunki umowy licencyjnej

"TERMOWENT udziela bezpłatnej licencji na użytkowanie Programu Doboru Wymienników Ciepła 2.1 zgodnie z jego przeznaczeniem każdemu kto wejdzie w jego posiadanie. Użytkownik zobowiązuje się używania programu do wstępnego doboru wymienników i przygotowania materiałów do projektowania instalacji w której wykorzystywane będą wymienniki ciepła JAD produkcji "TERMOWENT POLSKA". Wyniki otrzymywane z programu doboru nie mogą być podstawą jakichkolwiek sporów lub roszczeń odnośnie doboru i funkcjonowania urządzeń grzewczych produkowanych przez "TERMOWENT". Użytkownik ma prawo przegrywania i rozpowszechniania kopii programu bez prawa pobierania za to opłaty. Wykorzystywanie programu niezgodnie z przeznaczeniem może prowadzić do odpowiedzialności i jest niezgodne z prawem.

Pełna nazwa firmy

Ulica i numer domu

Kod pocztowy

Miasto

Imię i nazwisko osoby składającej zamówienie

Stanowisko osoby składającej zamówienie

Województwo

Branża

Numer EKD

Numer telefonu kontaktowego

E-mail

Strona WWW

Uwagi


Prosimy o podanie wyrobów, jakimi są Państwo zainteresowani
Wybór Rodzaj
wyrobu
Opis wyrobu Wybór Rodzaj
wyrobu
Opis wyrobu
Wentylatory promieniowe FK Wentylatory promieniowe FK Wentylatory promieniowe przeciwwybuchowe FKP Wentylatory promieniowe przeciwwybuchowe FKP
Wentylatory promieniowe dachowe WPD Wentylatory promieniowe dachowe WPD   Wentylatory promieniowe dachowe WPDV Wentylatory promieniowe dachowe WPDV
Wentylatory promieniowe dachowe WPDP Wentylatory promieniowe dachowe WPDP Wentylatory promieniowe dwustrumieniowe FKD Wentylatory promieniowe dwustrumieniowe FKD
Wentylatory promieniowe bębnowe jednostrumieniowe WPB Wentylatory promieniowe bębnowe jednostrumieniowe WPB Wentylatory promieniowe bębnowe dwustrumieniowe WPBD Wentylatory promieniowe bębnowe dwustrumieniowe WPBD
Wentylatory osiowe WO Wentylatory osiowe WO   Wentylatory osiowe WWS Wentylatory osiowe WWS
Komory wentylatorowe KWM Komory wentylatorowe KWM Wentylatory promieniowe jednostrumnieniowe typu WWOax Wentylatory promieniowe jednostrumnieniowe typu WWOax
Wentylatory kanałowe typu WK Wentylatory kanałowe typu WK   Wentylatory promieniowe średnioprężne typu WSP
Wymienniki ciepła JAD Wymienniki ciepła JAD Wężownice do wymienników ciepła typu WP Wężownice do wymienników ciepła typu WP
  Żaluzje   Czerpnie ścienne typ A
Cyklony Cyklony Podstawy dachowe typ B/I, B/Iw, B/II, B/IIw, B/III, B/IIIw Podstawy dachowe typ B/I, B/Iw, B/II, B/IIw, B/III, B/ IIIw
Wywietrzaki dachowe typ A i typ W Wywietrzaki dachowe typ A i typ W   Wyrzutnie dachowe typu D
Aparaty grzewczo-wentylacyjne AS Aparaty grzewczo-wentylacyjne AS Aparaty grzewczo-wentylacyjne przeciwwybuchowe ASI Aparaty grzewczo-wentylacyjne przeciwwybuchowe ASI.
Aparaty grzewczo-wentylacyjne do nawiewu przewodowego NP Aparaty grzewczo-wentylacyjne do nawiewu przewodowego NP. Aparaty grzewczo-wentylacyjne ścienno-sufitowe AO Aparaty grzewczo-wentylacyjne ścienno-sufitowe AO
  Elektryczny ogrzewacz wnętrzowy wentylatorowy AE Elektryczny ogrzewacz wnętrzowy wentylatorowy AE
Wycofano z asortymentu produkcji.
Nagrzewnice ramowe TW Nagrzewnice ramowe TW
Mechaniczna profilarka do blach TK-03 Mechaniczne profilarki do blach TK-03 Uniwersalne maszyny do wywijania obrzeży blach WO-1 Uniwersalne maszyny do wywijania obrzeży blach WO-1