Wyroby Termowentu

26-600 Radom ul. Toruńska 12a, 
centrala: 0/prefix/48/360-96-21 fax: 0/prefix/48/360-96-18

Powrót
O firmie
Produkty
Katalog
Usługi
Cennik
Kontakt
Dobór Jad
Targi
Zapytanie
Zamówienie
Płyta CD
Jakość
Ankieta
Co nowego

Wykres hydrauliczny zależności opór przepływu - natężenie przepływu dla wymienników produkcji Termowent Polska Sp. z o.o.

Wykres hydrauliczny zależności opór przepływu - natężenie przepływu

Opis oznaczeń zmiennych obliczeniowych


Dopuszczalny opór przepływu wody grzejnej Dp1. Parametr wejściowy do obliczeń w procesie doboru wymienników. Dla potrzeb programu założono, że mieści się w granicach od o1 kPa do 70 kPa. Konkretną wartość ustala użytkownik wpisując wartość w odpowiednie pole lub posługując się suwakiem. Zależności między oporem a przepływem obrazuje wykres oporów hydraulicznych. Dopuszczalny opór przepływu wody grzejnej i współczynniki charakteryzujące wymiennik determinują dopuszczalny przepływ wody grzejnej
Przeplyw G1. Wymagany przepływ wody grzejnej G1
Temperatura wejściowa wody grzejnej T11. Parametr wejściowy do obliczeń w procesie doboru wymienników. Dla potrzeb programu założono, że mieści się w granicach od 7 stopni Celsjusza do 210 stopni Celsjusza.Konkretną wartość ustala użytkownik wpisując wartość w odpowiednie pole lub posługując się suwakiem.
Temperatura wyjściowa wody grzejnej T12. Wielkość wyjściowa obliczeń w procesie doboru wymienników. Dla potrzeb programu założono, że mieści się w granicach od o 3 stopnie Celsjusza więcej od temperatury wejściowej wody ogrzewanejdo temperatury o 1 stopień Celsjusza mniejszej od temperatury wejściowe wody grzejnej. Końcową wartość ustala program, przy założeniu że eksploatacyjny współczynnik przenikania musi być większy od wymaganego współczynnika przenikania ciepła.
Temperatura wejściowa wody ogrzewanej T21. Parametr wejściowy do obliczeń w procesie doboru wymienników. Dla potrzeb programu założono, że mieści się w granicach od 1 stopnia Celsjusza do temperatury o 7 stopni Celsjusza mniejszej od temperatury wejściowej wody grzejnej. Konkretną wartość ustala użytkownik wpisując wartość w odpowiednie pole lub posługując się suwakiem.
Temperatura wyjściowa wody ogrzewanej T22. Parametr wejściowy do obliczeń w procesie doboru wymienników. Dla potrzeb programu założono, że mieści się w granicach o jeden stopień Celsjusza większa od temperatury wejściowe wody ogrzewanejdo temperatury o 5 stopni Celsjusza mniejszej od temperatury wejściowe wody grzejnej. Konkretną wartość ustala użytkownik wpisując wartość w odpowiednie pole lub posługując się suwakiem