Wyroby Termowentu

26-600 Radom ul. Wjazdowa 4, 
centrala: 48 360 96 16 fax: 48 360 96 18

Powrót
O firmie
Produkty
Katalog
Usługi
Cennik
Kontakt
Dobór Jad
Targi
Zapytanie
Zamówienie
Płyta CD

Prezentacja wyrobów Termowent Polska Sp. z o.o.

Rodzaj
wyrobu
Charakterystyka wyrobu

Wentylatory promieniowe FK

Wentylatory promieniowe FK
ZASTOSOWANIE

Wentylatory promieniowe jednostrumieniowe typu FK są wysokosprawnymi wentylatorami średnio- prężnymi ogólnego i specjalnego przeznaczenia. Stosowane są do przetłaczania gazów o zapyleniu nie przekraczającym 0,3 g/m³. Wykonywane są w 5 wielkościach: FK - 20; 25; 31,5; 40; 50.

RODZAJE WYKONAŃ

Wykonanie standardowe

 • do przetłaczania czynnika o temperaturze do 60°C - wentylatory z napędem bezpośrednim
 • do przetłaczania czynnika o temperaturze do 130°C - wentylatory z napędem R/I; R/IA; I/A; R/IM dla napędu R/I prędkość obrotowa wirnika jest ograniczona do:
  • 3000 obr/min dla FK-20 i FK-25
  • 2240 obr/min dla FK-31,5
  • 1840 obr/min dla FK-40
  • 1445 obr/min dla FK-50
  przy wyższych prędkościach obrotowych stosuje się napęd R/IA lub R/IM
 • do przetłaczania czynnika o temperaturze do 250°C - wentylatory z napędem R/IF oraz I/F.
 • do przetłaczania czynnika o temperaturze do 400°C - wentylatory z napędem R/IC lub I/C (z obudową łożysk chłodzoną wodą, obudową wentylatora i wirnika wykonanymi ze stali 1H18N9T).

Wykonanie specjalne

 • wentylatory o podwyższonej odporności na korozję - obudowa i wirnik wykonany ze stali 1H18N9T
 • wentylatory z wirnikiem aluminiowym - dopuszczalna temperatura pracy 150°C dla wirników aluminiowych.

Wentylatory promieniowe przeciwwybuchowe FKP

Wentylatory promieniowe przeciwwybuchowe FKP
ZASTOSOWANIE

Wentylatory promieniowe przeciwwybuchowe z napędem bezpośrednim typu FKPnb wielkości 20; 25;31,5; 40; 50 i z napędem pasowym typu FKPnp wielkości 20; 25; 31,5; 40; 50 posiadają zabezpieczenie przed zapłonem par benzyny do lakierów, ksylenu, toluenu, octanu etylu i alkoholu etylowego od iskier mechanicznych. Mogą być stosowane w sferach zagrożenia wybuchem Z1; Z2 gazami i parami cieczy palnych należących do podgrupy II A wybuchowości i klas temperatury T1; T2 i T3. Temperatura przetłaczanego czynnika nie może przekraczać 50°C. Dopuszczalna zawartość pyłu 0,3 g/m³.

BUDOWA

Obudowa wentylatora wykonana jest ze stali 1H18N9T, w odpowiednich miejscach wyłożona blachą mosiężną, wirnik ze stali St3SX. Wentylatory posiadają odpowiednie zabezpieczenie przeciwwybuchowe przed iskrzeniem podczas awaryjnego styku części wirujących z elementami stacjonarnymi wentylatora, na skutek awarii łożysk, przesunięcia wirnika, odkształcenia obudowy itp. Wentylatory FKP wielkości 20, 25 i 31,5 produkowane są z kolektorami obrotowymi, natomiast wielkości 40 i 50 z kolektorami stałymi.

UKŁADY WENTYLATORÓW

Wentylatory z kolektorami obrotowymi wykonane są dla 8 położeń kolektora o zwrocie lewym: LGO; LG45; LG90; LG135;LG180;LG225; LG270; LG315 oraz 8 położeń o zwrocie prawym: RD0; RD45; RD90; RD135; RD180; RD225; RD315 wg normy PN-92/M-43011.

PARAMETRY TECHNICZNE

Parametry techniczne (wydajność i spiętrzenie) wentylatorów promieniowych przeciwwybuchowych typu FKPnb i FKPnp są takie same jak wentylatorów typu FK. Wydajność od 300 do 20000 m³/godz. przy spiętrzeniach od 50 do 4000 Pa. Parametry przepływowe opracowano dla warunków normalnych tj. gęstość czynnika na wlocie 1,2 kg/m³. Do napędu wentylatorów przeciwwybuchowych stosuje się silniki przeciwwybuchowe z obudową ognioszczelną: stopień ochronny - IP 54; grupa - II B; klasa temperaturowa - T4.

Wentylatory promieniowe przeciwwybuchowe posiadają atest wydany przez Główny Instytut Górnictwa Kopalni Doświadczalnej "BARBARA" w Mikołowie.

UWAGI EKSPLOATACYJNE

Wentylatory promieniowe przeciwwybuchowe typ FKP instalowane na stanowisku pracy muszą być wyposażone w osłony wlotu i wylotu. Zmiany w położeniu części wirujących w stosunku do stacjonarnych części wentylatorów są niedopuszczalne. Do silników przeciwwybuchowych należy dołączyć przewód zasilający zgodnie z przepisami budowy urządzeń elektro-energetycznych i przestrzeni zagrożonych wybuchem.

Wentylatory promieniowe dachowe WPD

Wentylatory promieniowe dachowe WPD
ZASTOSOWANIE

Wentylatory promieniowe dachowe typu WPD przeznaczone są do wentylacji wyciągowej pomieszczeń pomocniczych, hal produkcyjnych, kuchni, pralni, pomieszczeń sanitarnych itp. Mogą pracować w atmosferze wilgotnej i aktywnej chemicznie (niewybuchowej) o niewielkich stężeniach. Stosowane są do przetłaczania gazów o zapyleniu nie przekraczającym 0,3 g/m³ Wykonywane są w 7 wielkościach : WPD-16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63. Wentylatory wielkości 50 i 63 wykonywane są również w wersji o podwyższonej odporności na korozję.

OPIS KONSTRUKCJI

Wentylator promieniowy dachowy składa się z następujących podzespołów:

 • wlot z płytą dolną,
 • wirnik osadzony na czopie silnika,
 • silnik mocowany na płycie górnej,
 • obudowa wentylatora wykonana z laminatów.

W standardzie obudowy z laminatów wykonane są w kolorze niebieskim. Na życzenie klienta obudowa może być wykonana w innym kolorze.

Wentylatory promieniowe dachowe WPDP

Wentylatory promieniowe dachowe WPDP
ZASTOSOWANIE

Wentylatory promieniowe dachowe przeciwwybuchowe typu WPDP wielkości 20; 25; 31,5 posiadają zabezpieczenie przed zapłonem par benzyny do lakierów, ksylenu, toluenu, octanu etylu i alkoholu etylowego od iskier mechanicznych.

WARUNKI STOSOWANIA

Wentylatory mogą być stosowane w sferach zagrożenia wybuchem Z1 i Z2 gazami i parami cieczy palnych należących do podgrupy IIA wybuchowości i klas temperatury T1; T2; T3. Temperatura przetłaczanego czynnika nie może przekraczać 50°C. Zapylenie przetłaczanego czynnika nie może przekraczać 0,3 g/m³

PARAMETRY TECHNICZNE

Parametry techniczne (wydajność i spiętrzenie) wentylatorów promieniowych dachowych przeciwwybuchowych typu WPDP są takie same jak wentylatorów typu WPD.

Wentylatory promieniowe dachowe przeciwwybuchowe posiadają atest wydany przez Główny Instytut Górnictwa Kopalni Doświadczalnej "BARBARA" w Mikołowie.

Wentylatory promieniowe dwustrumieniowe FKD

Wentylatory promieniowe dwustrumieniowe FKD
ZASTOSOWANIE

Wentylatory typ FKD mają zastosowanie w układach wentylacyjnych w przypadkach, gdy zadaniem wentylatora jest zasysanie czynnika z pomieszczenia, w którym jest on zainstalowany. Poza tym można je stosować także do transportu gazów o ciężarze właściwym do 1,2 kG/m³. Nie nadają się natomiast do transportu gazów zanieczyszczonych pyłami. Wentylatory są przeznaczone do przetłaczania czynnika w zakresie temperatur od -20°C do +40°C.

OPIS KONSTRUKCJI

Wentylatory promieniowe dwustrumieniowe typ FKD oparte są na konstrukcji wysokosprawnych wentylatorów typ FK. Wydajność tych wentylatorów w zakresie wielkości produkowanych przez Termowent Polska Sp. z o.o. FKD 30 - 50 wynoszą odpowiednio od 1100 do 40000 m³/godz. Przy spiętrzeniach od 100 do 3500 Pa i uzyskiwanej sprawności do 76%.

Wentylatory promieniowe bębnowe jednostrumieniowe WPB

Wentylatory promieniowe bębnowe jednostrumieniowe WPB
ZASTOSOWANIE

Wentylatory promieniowe jednostrumieniowe typu WPB z napędem bezpośrednim są wentylatorami niskoprężnymi ogólnego przeznaczenia. Służą one do przetłaczania czynnika niezapylonego nieagresywnego chemicznie i niewybuchowego o temperaturze 60°C. Znajdują one zastosowanie w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych a szczególnie w takich instalacjach, gdzie wymagany jest niski poziom natężenia dźwięku. Zakresy wydajności i spiętrzenia typoszeregu wentylatorów typu WPB - 20; 25; 31,5; 40 przedstawiają odpowiednie charakterystyki przepływowe.

Wentylatory promieniowe jednostrumieniowe ssące bębnowe (z wirnikiem typu bębnowego) z napędem bezpośrednim typu WPB produkowane są w wielkościach 20; 25; 31,5; 40. Wentylatory promieniowe z wirnikiem typu bębnowego charakteryzują się dużymi wskaźnikami wydajności i spiętrzenia. Dzięki powyższemu wentylatory typu bębnowego posiadają mniejsze wymiary gabarytowe oraz niższe prędkości obrotowe w stosunku do pozostałych typów wentylatorów promieniowych przy identycznych parametrach przepływowych (wydajność, spiętrzenie). Z kolei niskie prędkości obrotowe powodują, że wentylatory bębnowe uzyskują niższe poziomy natężenia dźwięku w stosunku do pozostałych typów wentylatorów promieniowych. Parametry osiągane przez wentylatory typu WPB dorównują parametrom osiąganym przez wentylatory typu bębnowego produkcji renomowanych firm zagranicznych pod względem rozwiązań konstrukcyjno - technologicznych.

BUDOWA

Typoszereg wentylatorów promieniowych z napędem bezpośrednim typu WPB produkowany jest w wielkościach 20; 25; 31,5; 40 - oznaczenie wg króćca wlotowego w cm.

Wentylatory składają się:

 • z obudowy spiralnej,
 • koła wirnikowego (osadzonego bezpośrednio na czopie napędowego silnika elektrycznego),
 • podstawy napędowego silnika elektrycznego,
 • podpory obudowy,
 • leja,
 • króćca wlotowego.

Konstrukcja wentylatorów umożliwia uzyskanie czterech podstawowych położeń obudowy (figur) RD0; RD90; RD180; RD270 dla prawych obrotów wirnika oraz LG0; LG90; LG180; LG270 dla lewych obrotów wirnika.

Wentylatory promieniowe bębnowe dwustrumieniowe WPBD

Wentylatory promieniowe bębnowe dwustrumieniowe WPBD
ZASTOSOWANIE

Wentylatory typu WPBD są wentylatorami ogólnego przeznaczenia i służą do przetłaczania czynnika o zapyleniu nie przekraczającym 0,3 g/m³ o temperaturze 313°K (40°C). Wydajność tych wentylatorów w zakresie wielkości produkowanych przez Termowent wynoszą odpowiednio od 0,2 m³/s do 5 m³s przy spiętrzeniach całkowitych od 120 Pa do 1000 Pa. Zakres wydajności i spiętrzenia przedstawiają charakterystyki (pobierz katalog) opracowane dla powietrza o gęstości λ = 1,2 kG/m³ przy temperaturze 20°C.

BUDOWA

Termowent Polska Sp. z o.o. produkuje wentylatory promieniowe dwustrumieniowe bębnowe (z wirnikiem typu bębnowego) typ WPDP w wielkości 20; 25; 31,5 i 40 (oznaczenia wg średnicy zewnętrznej wirnika). Wentylatory tego typu cechują się małymi wymiarami gabarytowymi oraz niskim poziomem natężenia dźwięku, w stosunku do innych typów wentylatorów promieniowych. Wentylatory składają się z obudowy spiralnej, koła wirnikowego osadzonego na wale, łożyskowania, dwóch lei wlotowych, ramy, silnika elektrycznego i przekładni pasowej. Wentylatory WPBD wykonywane są dla 4 położeń obudowy spiralnej RD0, LG0, RD90, LG90. Napęd pasowy.

Komory wentylatorowe KWM

Komory wentylatorowe KWM

Termowent Polska sp. z o.o. produkuje komory wentylatorowe, typ KWM w trzech wielkościach. Są to wentylatory bębnowe typu WPBD w obudowie dźwiękochłonnej.

ZASTOSOWANIE

Komory wentylatorowe przeznaczone są do stosowania w instalacjach mechanicznej wentylacji wywiewnej mieszkań i wszystkich innych instalacjach, w których wymagana jest szczególnie cicha praca wentylatorów.

OPIS KONSTRUKCJI

Komory składają się z:

 • ramy wykonanej z profili aluminiowych,
 • pokryw wypełnionych materiałem dźwiękochłonnym,
 • wentylatora promieniowego bębnowego dwustrumieniowego typu WPBD.

Wentylator ustawiony jest na ramie stalowej. Między ramą i obudową umieszczone są amortyzatory gumowe i płozy, umożliwiające wysunięcie wentylatora na zewnątrz w razie potrzeby. Wylot połączony jest z ramką wylotową wentylatora za pomocą króćca elastycznego.

Wentylatory osiowe WO

Wentylatory osiowe WO
ZASTOSOWANIE

Wentylatory osiowe typ WO przeznaczone są do przetłaczania gazów o zapyleniu nie przekraczającym 0,3g/m³. Układ pracy wentylatora osiowego typ WO pozwala na montaż w ścianie. Maksymalna temperatura pracy - 40°C

BUDOWA

 • silnik,
 • osłona,
 • obudowa.
Nowość

Wentylatory kanałowe typu WK

Wentylator kanałowy typu WK

Data wprowadzenia informacji: 2003.10.24

ZASTOSOWANIE

Wentylatory kanałowe typu WK 20 - 40, przeznaczone są do stosowania w instalacjach wentylacji ogólnej nawiewnej i wywiewnej pomieszczeń o niskim stopniu zanieczyszczenia powietrza np.: garaży, piwnic, poddaszy, magazynów, pomieszczeń sanitamych, warsztatów i.t.p. Typoszereg wentylatorów WK składa się z czterech wielkości: 200; 250; 315 i 400. Wentylator nie jest przystosowany do pracy w atmosferze gazów i par wybuchowych i żrących oraz dużego zapylenia.

BUDOWA
Elementy składowe

 1. Silnik elektryczny
 2. Wirnik
 3. Obudowa stalowa
 4. Spirala
Nowość

Wentylatory promieniowe średnioprężne typu WSP

Wentylator promieniowy średnioprężny typu WSP
ZASTOSOWANIE

Wentylatory promieniowe średnioprężne typu WSP są wysokosprawnymi wentylatorami ogólnego i specjalnego przeznaczenia. Stosowane są do przetłaczania gazów o zapylaniu nie przekraczającym 0,3 g/m³. Wykonywane są w 2 wielkościach: WSP - 25; 28. Wentylatory wykonywane są z napędem bezpośrednim ( wirnik osadzony na wale silnika). Temperatura przetłaczanego czynnika < 60°C.

RODZAJE WYKONAŃ

 • wykonanie standardowe,
 • wykonanie specjalne, wentylatory o podwyższonej odporności na korozję - obudowa i wirnik wykonany ze stali nierdzewnej

UKŁAD WENTYLATORÓW

Wentylatory WSP - 25 i WSP - 28 wykonywane są dla 4 położeń kolektora o zwrocie lewym: LG0, LG90, LG180, LG270, oraz dla 4 położeń o zwrocie prawym: RD0, RD90, RD180, RD270, wg PN-92/M-43011.

Nowość

Wentylatory promieniowe jednostrumnieniowe typu WWOax

Wentylatory promieniowe jednostrumnieniowe typu WWOax
ZASTOSOWANIE

Wentylatory promieniowe jednostrumieniowe typu WWOax są wysokosprawnymi wentylatorami średnioprężnymi. Stosowane są do przetłaczania gazów o zapyleniu nie przekraczającym 0,3 g/m³. Wykonywane są w 6 wielkościach: WWOax - 45, 50, 56, 63, 80, 100.

RODZAJE WYKONAŃ
Wykonanie standardowe

 • do przetłaczania czynnika o temperaturze do 80°C - wentylatory z napędem bezpośrednim -dla wielkości: 45, 50, 56, 63.
 • do przetłaczania czynnika o temperaturze do 130°C - wentylatory z napędem R/I - dla wielkości 63, 80, 100

Wykonanie specjalne
 • wentylatory o podwyższonej odporności na korozję - obudowa i wirnik wykonany ze stali nierdzewnej

Wężownice do wymienników ciepła typu WP

Wężownice do wymienników ciepła typu WP
BUDOWA

Wężownice do wymienników ciepła typu WP-6 produkowane są w oparciu o własną dokumentację techniczną opracowaną zgodnie z przepisami UDT. Produkowane są w 10 wielkościach wymiarowych o powierzchni od 0,5m² do 11,2m² . Czynnik grzejny woda lub para.
Wężownice standardowo wykonane są ze stali węglowej konstrukcyjnej. Wężownice mogą być wykonane ze stali nierdzewnej lub mosiądzu po uzgodnieniu z producentem.

Żaluzje

Żaluzje
ZASTOSOWANIE

Żaluzje są elementem kończącym przewody wentylacyjne i wentylatory osiowe ścienne lub okienne i stosowane są w celu zabezpieczenia przed opadami atmosferycznymi i zapewniają właściwy wyrzut powietrza do atmosfery. Wielkość żaluzji dobiera się w zależności od ilości i prędkości napływu powietrza na żaluzje i wielkości wentylatorów osiowych. Do połączenia służą otwory w tylnej ściance żaluzji. Sposób połączenia ustala projektant.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Żaluzja składa się z dwóch spawanych ram stalowych połączonych blachowkrętami. Ruchome pióra żaluzji wykonane są z blachy aluminiowej. Wykonywane są w 5 wielkościach. Części stalowe żaluzji zabezpieczone są antykorozyjnie przez malowanie farbą epoksydową. Inne rodzaje zabezpieczenia antykorozyjnego do ustalenia z wytwórcą. Możliwe jest wykonanie części stalowych żaluzji ze stali nierdzewnej.

Czerpnie ścienne typ A

Czerpnia ścienna typ A
ZASTOSOWANIE

Czerpnie ścienne typu A stosowane są na wlotach przewodów wentylacyjnych umieszczonych w pionowych elementach budynków.

BUDOWA I WYMIARY

Czerpnia składa się z następujących elementów:

 • Rama stalowa,
 • Żaluzja,
 • Siatka stalowa.

Cyklon

Cyklon
DANE TECHNICZNE
 • Prędkość wlotowa gazu do cyklonu 12÷18 m/s
 • Opory przepływu P = 500÷1200 Pa
 • Skuteczność odpylania ogólna dla ziaren o średnicy większej niż 5µ i gęstości 2000 kg/m³ w zależności od składu ziarna 85÷95%
 • Temperatura odpylanego powietrza 20÷150°C

ZASTOSOWANIE

Cyklony CT znajdują zastosowanie przy oddzielaniu pyłów sypkich nieścieralnych, jak np. pyły z agregatów do obróbki drewna lub tworzyw sztucznych - niewybuchowych. Cyklony mogą być instalowane na zewnątrz pomieszczeń do odpylania gazów suchych. W przypadku odpylania gazów o podwyższonej wilgotności należy cyklony izolować termicznie wełną mineralną lub szklaną. Grubość izolacji należy dobrać tak, aby nie następowało wykraplanie wody na ścianach cyklonu. Cyklony mogą pracować na nad- i podciśnieniu. Praca na podciśnieniu wymaga zastosowania śluzy lub separatora.

WYKONANIA

Cyklony standardowe wykonane są jako prawe (patrząc z góry, zawirowanie gazu odbywa się w prawą stronę) lub lewe (zawirowanie w lewą stronę). Kołnierze wlotowe i wylotowe dostosowane są do kołnierzy wentylatorów FK produkowanych przez TERMOWENT POLSKA Sp. z o.o. Cyklony wykonywane są bez zbiorników pyłów oraz stojaków. Konstrukcja cyklonu pozwala na postawienie go na zbiorniku lub konstrukcji, przy pomocy dołączanych wsporników. Istnieje możliwość łączenia cyklonów w baterie, składające się z 2 lub 4 sztuk.

PODSTAWA CYKLONU PCT

ZASTOSOWANIE

Podstawy cyklonu typ PCT służą do odbierania pyłów sypkich, nieściśliwych, nieklejących z cyklonów typ CT. Jako zbiornik pyłów zastosowano typowy pojemnik 1100l firmy SKATOM przeznaczony na śmieci komunalne, przystosowany do rozładunku przez śmieciarki samochodowe wyposażone we wsyp mechaniczny. Nie zaleca się stosowania podstaw cyklonu do pyłów toksycznych i trujących. Podstawy mogą pracować na nadciśnieniu oraz - po uzgodnieniu z wykonawcą - na podciśnieniu.

WYKONANIE

Podstawa cyklonu typ PCT w wykonaniu standardowym składa się z:

 • korpusu podstawy,
 • ruchomej ramy uszczelniającej połączonej z podstawą elastycznym fartuchem,
 • układu podnoszenia,
 • zacisków,
 • pojemnika typ 1100l (zaleca się dwa zbiorniki pracujące przemiennie).

Podstawy dachowe typ B/I, B/Iw, B/II, B/IIw, B/III, B/ IIIw

Podstawa dachowa
ZASTOSOWANIE

Podstawy dachowe typu B należy stosować w instalacjach wentylacyjnych jako elementy nośne wentylatorów dachowych, czerpni, wywietrzaków i wyrzutni dachowych o przekroju okrągłym.

BUDOWA

Podstawy dachowe są wykonywane jako konstrukcje spawane. Mogą być wykonane ze stali czarnej malowanej standardowo farbą epoksydową lub ze stali nierdzewnej 1H18N9T.

RODZAJE WYKONAŃ

Podstawy dachowe wykonywane są w 2 wersjach:

 • zwykłej - typ B/I; B/II; B/III
 • przystosowanej do mocowania wentylatorów dachowych - typ B/Iw; B/IIw ; B/IIIw

Wywietrzaki dachowe typ A i typ W

Wywietrzaki dachowe
ZASTOSOWANIE

Wywietrzaki cylindryczne wykonane z laminatów poliestrowo - szklanych ( typ W) lub stali ( typ A) służą do montowania na podstawach dachowych lub bezpośrednio na przewodach wentylacyjnych. Mogą być produkowane w wersji standardowej lub kwasoodpornej

Wyrzutnia dachowa typu D

Wyrzutnia dachowa typu D
ZASTOSOWANIE

Wyrzutnie dachowe są to elementy zakończające przewody wentylacyjne. Stosuje się je w celu zabezpieczenia instalacji przed opadami atmosferycznymi oraz zapewnienia właściwego wyrzutu powietrza do atmosfery. Wyrzutnie typu D stosuje się jako zakończenie przewodów wentylacyjnych o przekroju kołowym o pionowym wylocie powietrza. Wyrzutnie dachowe typu D są zalecane do powszechnego stosowania, a wielkość wyrzutni dobiera się w zależności od ilości powietrza usuwanego przez wyrzutnię. Montowane są na podstawach dachowych lub przewodach wentylacyjnych.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Wyrzutnia dachowa typu D składa się z następujących części:

 • obudowy,
 • kołnierza,
 • pierścienia spływowego,
 • uchwytów.

Wykonana jest z blachy stalowej czarnej i kształtowników. Poszczególne części wyrzutni są łączone przez spawanie. Średnice i rozstawienie otworów w kołnierzach wyrzutni są takie same jak w kołnierzach odpowiadających wielkości przewodów wentylacyjnych. Wyrzutnia dachowa typu D jest zabezpieczona antykorozyjnie poprzez malowanie farbą epoksydową.
Inny rodzaj zabezpieczenia należy uzgodnić z wytwórcą.

Aparaty grzewczo-wentylacyjne AS

Aparaty grzewczo-wentylacyjne AS
ZASTOSOWANIE

Aparaty grzewczo-wentylacyjne typu AS są to urządzenia służące do przygotowania żądanej ilości powietrza o odpowiednich parametrach do ogrzewania oraz wentylacji hal przemysłowych, magazynów i.t.p. Są one przystosowane do ogrzewania powietrza z pomieszczeń, bądź całkowicie świeżego napływającego przez kanał czerpny, jak również mieszanego w dowolnym stosunku w przypadku wyposażenia aparatu w skrzynkę czerpną.

OPIS KONSTRUKCJI

Aparaty grzewczo - wentylacyjne składają się z następujących podzespołów:

 • obudowy wykonanej z blach stalowych,
 • wentylatora promieniowego z wirnikiem FK osadzonym bezpośrednio na wale silnika elektrycznego,
 • żaluzji nawiewnej z możliwością nastawienia kierownic dla regulacji kierunku i zasięgu strugi powietrza wykonanej ze stali,
 • wymiennika ciepła przystosowanego do zasilania wodą o ciśnieniu roboczym do 1 MPa lub parą wodną nasyconą o ciśnieniu do 0,6 MPa (co odpowiada temp. 165°C). Elementy grzejne wymienników ciepła są wykonane rur stalowych użebrowanych nawiniętą taśmą stalową. Aparaty ścienne wodne różnią się od aparatów parowych konstrukcją wymienników. Aparaty ASP mają wymienniki zasilane parą wodną, a aparaty ASW są zasilane wodą o temperaturze t1/t2 = 90/70; 110/70; 130/70; 150/70 °C.
 • Wymienniki wodne są wykonane jako III i IV rzędowe na ciśnienie robocze instalacji do 1,0 MPa.
 • Wymienniki parowe wykonywane są jako II i III rzędowe przystosowane do zasilania parą wodną nasyconą o ciśnieniu od 10 - 600kPa (6 atn.)
 • (co odpowiada temperaturze 165°C).

Aparaty mogą być w wykonaniu prawym i lewym różniącym się tym, że w wykonaniu prawym lej wlotu znajduje się z prawej strony patrząc od strony wylotu (żaluzji) - natomiast w wykonaniu lewym - z lewej strony patrząc od strony wylotu. W każdej z trzech wielkości aparatów istnieje możliwość zastosowania jednego z dwóch silników o różnych obrotach. Zastosowanie aparatów z silnikami o niskich obrotach zalecane jest w przypadku wymaganej cichej pracy aparatów i uzyskanie wyższej temperatury powietrza na wylocie.

Aparaty grzewczo-wentylacyjne przeciwwybuchowe ASI

Aparaty grzewczo-wentylacyjne przeciwwybuchowe ASI

ZASTOSOWANIE

Aparaty grzewczo-wentylacyjne typu ASI są to urządzenia służące do przygotowania żądanej ilości powietrza o odpowiednich parametrach w środowiskach zagrożonych wybuchem, w których występują pary benzyny do lakierów, ksylenu, toluenu, octanu etylu i alkoholu etylowego - wg PN 83/H-08110. Mogą być stosowane w sferach zagrożenia wybuchem Z1; Z2 gazami i parami cieczy palnych należących do podgrupy IIA wybuchowości i klas temperatury T1; T2; T3. Maksymalna temperatura przetłaczanego czynnika nie może przekroczyć 50°C. Zapylenie powietrza nie może przekraczać 0,3 g/m³.

Aparat grzewczo-wentylacyjny typu ASI jest typowym aparatem grzewczo - wentylacyjnym dodatkowo zabezpieczonym przed powstaniem iskier mechanicznych powodujących wybuch. Aparaty stosowane są w zakładach, gdzie obok ogrzania powietrza do żądanej temperatury dostarczyć należy powietrze świeże celem zapewnienia właściwych warunków sanitarnych powietrza wewnętrznego. Obudowy aparatów ASIW i ASIP mają identyczne wymiary gabarytowe, różnią się tylko konstrukcją wymienników.

Aparaty grzewczo - wentylacyjne przeciwwybuchowe typu ASI posiadają atest wydany przez Główny Instytut Górnictwa Kopalnia Doświadczalna "Barbara" w Mikołowie.

OPIS KONSTRUKCJI

Aparaty grzewczo - wentylacyjne przeciwwybuchowe składają się z następujących podzespołów:

 • obudowy wykonanej z blach stalowych,
 • wentylatora promieniowego z wirnikiem FK osadzonym bezpośrednio na wale silnika elektrycznego,
 • wymiennika ciepła wykonanego ze stali przystosowanego do zasilania wodą o ciśnieniu roboczym do 1 MPa lub para wodną nasyconą o ciśnieniu do 0,6 MPa (co odpowiada temperaturze 165°C).

Aparaty ścienne wodne różnią się od aparatów parowych konstrukcją wymienników.
Aparaty ASIP mają wymienniki zasilane parą wodną, a aparaty ASIW są zasilane wodą o temperaturze t1/t2 = 90/70; 110/70; 130/70; 150/70°C. Wymienniki wodne są wykonane jako III i IV rzędowe na ciśnienie robocze instalacji do 1,0 MPa. Elementy grzejne wykonywane są z rur stalowych spiralnie ożebrowanych taśmą stalową i cynkowanych. Wymienniki parowe wykonane są jako II i III rzędowe przystosowane do zasilania parą wodną nasyconą ciśnieniu od 10 - 600 kPa (6 atn. ) (co odpowiada temperaturze 165°C). Elementy grzejne wykonywane są z rur stalowych spiralnie ożebrowanych taśmą stalową i cynkowanych.

Poza tym nagrzewnica składa się z:

 • żaluzji nawiewnej z możliwością nastawienia kierownic do regulacji kierunku i zasięgu strugi powietrza wykonanej ze stali ,
 • leja wlotu stalowego z przewężką mosiężną,
 • osłony wlotu z siatki mosiężnej.

Aparaty mogą być w wykonaniu prawym i lewym różniącym się tym, że w wykonaniu prawym lej wlotu znajduje się z prawej strony patrząc od strony wylotu (żaluzji), natomiast w wykonaniu lewym - z lewej strony patrząc od strony wylotu. W każdej z trzech wielkości aparatów istnieje możliwość zastosowania jednego z dwóch silników o różnych obrotach. Zastosowanie aparatów z silnikami niskich obrotach zalecane jest w przypadku wymaganej cichej pracy aparatów i uzyskania wyższej temperatury powietrza na wylocie.

Aparaty grzewczo-wentylacyjne do nawiewu przewodowego NP

Aparaty grzewczo-wentylacyjne do nawiewu przewodowego NP

ZASTOSOWANIE

Aparaty grzewczo - wentylacyjne do nawiewu przewodowego z wentylatorem bębnowym służą do ogrzewania hal produkcyjnych, hurtowni, magazynów, pawilonów handlowych itp. Produkowane są w wielkościach 1 i 2 na czynnik grzejny woda lub para. Aparaty przystosowane są do czerpania powietrza z pomieszczeń lub całkowicie świeżego powietrza poprzez kanał czerpny, jak również powietrza mieszanego.

OPIS KONSTRUKCJI

Aparat składa się z:

 • części grzewczej,
 • części wentylatorowej,
 • przepustnicy.

Część grzewcza składa się z dwóch zespołów - obudowy i nagrzewnicy. Obudowa ma kwadratowy przekrój poprzeczny, odpowiadający wymiarami przekrojowi obudowy części wentylatorowej. Mocowanie części grzewczej z wentylatorową umożliwia cztery dowolne położenia króćców - dolotowego i wylotowego wody względem ściany przedniej, zamykanej czterema zawiasami panelowymi. Część grzewcza zakończona jest kołnierzem, umożliwiającym przykręcenie kanału rozprowadzającego powietrze. Nagrzewnice wodne wykonane są jako II, III i IV-rzędowe na ciśnienie instalacji zasilających do 1000 kPa - woda lub 600 kPa - para. Elementy grzejne wymienników ciepła są wykonane rur stalowych użebrowanych nawiniętą taśmą stalową. W każdej z dwóch wielkości aparatu istnieje możliwość zastosowania jednego z tych grzejników, jak również wentylatora z jednym z trzech silników.

Część wentylatorowa składa się z następujących zespołów: obudowy wentylatora i filtru powietrza. Obudowa ma konstrukcję ramową, wykonaną z profili aluminiowych. Dostęp do wentylatora i filtru ułatwia znajdująca się w obudowie pokrywa, zamykana na cztery zawiasy panelowe. W aparatach stosowane są wentylatory bębnowe dwustrumieniowe ssące typu WPBD-25M i WPBD-31,5M z silnikami typu Sg. Wentylator jest zamocowany do podstawy obudowy wraz z ramą na amortyzatorach. Wylot wentylatora połączony jest z dyfuzorem elastycznym fartuchem. wentylator ustawiony jest na ramie stalowej. Aparat wyposażony jest w filtr powietrza klasy A-1.

Przepustnica podzielona jest na dwie części w stosunku ok. 1:2. Podział taki umożliwia jednoczesne czerpanie powietrza świeżego i obiegowego. Każda z tych części ma własną regulację łopatek. Mocowanie przepustnicy z częścią wentylatorową umożliwia jedno z czterech położeń przepustnicy względem ściany przedniej.

Aparaty grzewczo-wentylacyjne ścienno-sufitowe AO

Aparaty grzewczo-wentylacyjne ścienno-sufitowe AO

ZASTOSOWANIE

Aparaty grzewczo-wentylacyjne z wentylatorem osiowym typu AO przeznaczone są do ogrzewania i wentylacji hal przemysłowych, magazynów, szklarni oraz innych pomieszczeń o dużej powierzchni. Są one przystosowane do ogrzewania powietrza z pomieszczeń bądź całkowicie świeżego czerpanego z zewnątrz. Aparaty grzewczo-wentylacyjne typu AO produkowane są w wielkościach 1-10 na czynnik grzejny parę lub wodę.

OPIS KONSTRUKCJI

Aparaty grzewczo-wentylacyjne z wentylatorem osiowym składają się z następujących zasadniczych podzespołów:

 • obudowy,
 • wymiennika ciepła, wykonanego z rur stalowych użebrowanych nawiniętą taśmą stalową,
 • przystosowanego standardowo do zasilania wodą o ciśnieniu 1MPa,
 • wentylatora osiowego z silnikiem elektrycznym jedno lub trójfazowym,
 • żaluzji nawiewnej z możliwością nastawienia kierownic dla regulacji kierunku i zasięgu strumienia powietrza.

Nagrzewnice ramowe TW

Nagrzewnice ramowe TW i TP

NAGRZEWNICE RAMOWE WODNE TW

Nagrzewnice ramowe wodne produkowane są w wielkościach 1 - 11 jako jedno lub dwurzędowe. Dla uzyskania większej liczby rzędów można je łączyć w zestawy. Nagrzewnica ramowa składa się z elementów grzejnych i ramy.
Elementy grzejne mogą są wykonane z rury stalowej ożebrowanej nawiniętą taśmą stalową i ocynkowanej

Wykonanie specjalne:

Rura i taśma wykonane ze stali kwasoodpornej 1H18N9T; króćce przyłączne do spawania, gwintowane, z kołnierzem.

NAGRZEWNICE RAMOWE PAROWE TP

Nagrzewnice ramowe wodne produkowane są w wielkościach 1 - 12 jako jedno lub dwurzędowe. Przystosowane są do zasilania parą wodną nasyconą suchą o ciśnieniu do 6 atm.
Nagrzewnica ramowa składa się z elementów grzejnych i ramy.
Elementy grzejne mogą być wykonane z rury stalowej ożebrowanej nawiniętą taśmą stalową i ocynkowanej

Wykonanie specjalne:

Rura i taśma wykonane ze stali kwasoodpornej 1H18N9T; króćce przyłączne do spawania, gwintowane, z kołnierzem.

Wymienniki ciepła JAD

Wymienniki ciepła JAD

ZASTOSOWANIE

Przepływowe przeciwprądowe wymienniki ciepła typu JAD są przeznaczone do stosowania w pompowych instalacjach centralnego ogrzewania (Co) i centralnej ciepłej wody użytkowej (Cw) obiektów budownictwa powszechnego zasilanych w energię cieplną z wysoko-parametrowych wodnych systemów ciepłowniczych o ciśnieniu roboczym do 1,6MPa i temp. do 150°C, a także w układach para wodna-woda i chłodnictwie - jeżeli ciśnienie pary nie przekroczy wielkości ciśnienia pary nasyconej przy dopuszczalnej temp. roboczej tr=165°C. Wymienniki poddawane są próbie wodnej na ciśnienie 2,0 MPa zarówno po stronie rurek jak i po stronie płaszcza. Produkowane są zgodnie z Warunkami Dozoru Technicznego. Zaletą wymienników jest ich zwarta budowa oraz niezawodne działanie przy prawidłowo wykonanej instalacji i właściwym uzdatnianiu wody.

DANE ZNAMIONOWE

Wymienniki ciepła są przepływowymi przeciwprądowymi wymiennikami o dużej intensywności wymiany ciepła. Zależnie od wielkości powierzchni wymiany ciepła liczonej po zewnętrznej stronie rur ją tworzących, typoszereg dzieli się na 3 wielkości:

 • JAD - 3/18 - 2,1 m²
 • JAD - 5/36 - 4,2 m²
 • JAD - 6/50 - 5,7 m²

Jest to konstrukcja spawana składająca się z:

 • cylindrycznego płaszcza,
 • 2 elastycznych toroidalnych płyt sitowych,
 • rdzenia z dwiema umieszczonymi wewnątrz przegrodami,
 • wężownic grzejnych wykonanych z rur ø8x0,6 mm zwiniętych helikoidalnie wokół rdzenia w warstwach na przemian prawo- i lewoskrętnie,
 • 2 den koszykowych elipsoidalnych,
 • dwóch króćców dla czynnika wprowadzonego do wewnątrz rurek i z nich wypływającego oraz dwóch króćców dla czynnika przepływającego w przestrzeni międzyrurkowej.

Wężownice grzejne składają się z:

 • 18 rurek w wymienniku JAD-3/18 zwiniętych w trzech warstwach
 • 36 rurek w wymienniku JAD-5/36 zwiniętych w pięciu warstwach
 • 50 rurek w wymienniku JAD-6/50 zwiniętych w sześciu warstwach

Króćce wymiennika mogą być wykonane w trzech odmianach uzależnionych od sposobu połączeń tj. Przystosowanie do spawania, gwintowanie lub kołnierzowanie.

WARUNKI STOSOWANIA

Wymienniki JAD mogą być stosowane do transformacji ciepła z centralnych wodnych systemów ciepłowniczych oraz przy zastosowaniu czynnika grzejnego w postaci pary wodnej nasyconej o temperaturze do 165°C i ciśnieniu do 0,6MPa. Dla pary wodnej jako czynnika grzejnego konieczne jest stosowanie wymienników ciepła JAD z płytami sitowymi wzmocnionymi. Zaleca się, aby przy stosowaniu pary wodnej czynnik ogrzewany, tj. woda, był kierowany do przestrzeni międzyrurkowej. Czynnikiem odbierającym ciepło może być woda kierowana do centralnych ogrzewań, gospodarstw domowych (ciepła woda użytkowa), instalacji technologicznych, wentylacji, ogrzewań powietrznych itp. Wymienniki JAD mogą mieć również zastosowanie przy innych mediach grzejnych i ogrzewanych. W tych przypadkach ich wydajność oraz przydatność muszą być indywidualnie określone.

Wymienniki JAD przewidziane są do pracy w pozycji pionowej (górę wymiennika określa tabliczka znamionowa). Należy je montować w sposób uniemożliwiający działanie na króćce sił większych od ciężaru wymiennika wraz z wodą oraz sił i momentów gnących. Wymienniki JAD łączyć w baterie równoległe. Przed wymiennikami JAD należy montować filtry lub osadniki zatrzymujące ciała obce o granulacji powyżej 0,5 mm. Jeżeli przed wymiennikami zastosowano urządzenie automatycznej regulacji to zamontowane filtry lub osadniki muszą spełniać również wymagania tych urządzeń. Zanieczyszczenia osadzone na wewnętrznych powierzchniach wymienników należy usuwać metodami chemicznymi, ustalonymi każdorazowo dla danych warunków miejscowych, bądź zgodnie z instrukcją chemicznego czyszczenia wymienników ciepła typu JAD, opracowaną przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej "Instal" w Warszawie wydaną w 1991 roku. Instytucja ta produkuje też zestawy do chemicznego czyszczenia wymienników JAD.

WYMIENNIKI CIEPŁA TYPU JAD-X

Przepływowe wymienniki ciepła JAD-X są wodo-wodnymi intensywnymi wymiennikami przeciwprądowymi o przeponie z rur. Woda grzejna płynie w rurkach a woda ogrzewana (instalacyjna) w płaszczu w układzie przeciwprądowym. Przeznaczone są do stosowania w pompowych instalacjach centralnego ogrzewania (c.o.) i centralnej ciepłej wody użytkowej ( c.w.) obiektów budownictwa powszechnego zasilanych w energię cieplną z wysokoparametrowych wodnych systemów ciepłowniczych o ciśnieniu roboczym do 1,6 MPa i temp. do 203°C lub przy zastosowaniu czynnika grzejnego w postaci pary wodnej nasyconej jeśli wielkość ciśnienia roboczego nie przekracza ciśnienia nasycenia pary wodnej przy dopuszczalnej temperaturze roboczej tp= 203°C.

Poza przygotowaniem c.w. i c.o. wymienniki mogą być stosowane w instalacjach przemysłowych i technologicznych dla różnych czynników grzejnych i ogrzewanych. W tych przypadkach ich wydajność oraz przydatność muszą być indywidualnie określone. Ciśnienie próbne wymienników 2 MPa.

Produkowane są zgodnie z Warunkami Dozoru Technicznego. Zaletą wymienników jest ich zwarta budowa oraz niezawodne działanie przy prawidłowo wykonanej instalacji i właściwym uzdatnianiu wody.

DANE ZNAMIONOWE

Wymienniki ciepła są przepływowymi przeciwprądowymi wymiennikami o dużej intensywności wymiany ciepła.

Zależnie od wielkości powierzchni wymiany ciepła liczonej po zewnętrznej stronie rur ją tworzących, typoszereg dzieli się na 4 wielkości:

 • JAD-X - 3/18 - 2,1 m²
 • JAD-X - 5/36 - 4,2 m²
 • JAD-X - 6/50 - 5,7 m²
 • JAD-X - 9/88 - 10 m²

Przepływowe wymienniki ciepła są konstrukcji nierozbieralnej - spawalnej. Wykonane są ze stali odpornej na korozję. Kołnierze przyłączeniowe wykonane są ze stali ST3S. Na specjalne zamówienie kołnierze mogą być wykonane ze stali odpornej na korozję.

Jest to konstrukcja spawana składająca się z:

 • cylindrycznego płaszcza,
 • 2 ścian sitowych,
 • rdzenia zamkniętego dwustronnie dnami kulistymi,
 • wężownic grzejnych wykonanych z rur ø8x0,6 mm zwiniętych helikoidalnie wokół rdzenia w warstwach na przemian prawo- i lewoskrętnie,
 • 2 den kulistych,
 • dwóch króćców dla czynnika wprowadzonego do wewnątrz rurek i z nich wypływającego oraz dwóch króćców dla czynnika przepływającego w przestrzeni międzyrurkowej.

Wężownice grzejne składają się z:

 • 18 rurek w wymienniku JAD-X - 3/18 zwiniętych w trzech warstwach,
 • 38 rurek w wymienniku JAD-X - 5/38 zwiniętych w pięciu warstwach,
 • 50 rurek w wymienniku JAD-X - 6/50 zwiniętych w sześciu warstwach,
 • 88 rurek w wymienniku JAD-X - 9/88 zwiniętych w dziewięciu warstwach.

WARUNKI STOSOWANIA

Wymienniki JAD-X mogą być stosowane do transformacji ciepła z centralnych wodnych systemów ciepłowniczych oraz przy zastosowaniu czynnika grzejnego w postaci pary wodnej nasyconej o temperaturze do 203 °C i ciśnieniu do 0,6 MPa. Zaleca się, aby przy stosowaniu pary wodnej czynnik ogrzewany, tj. woda, był kierowany do przestrzeni międzyrurkowej. Czynnikiem odbierającym ciepło może być woda kierowana do centralnych ogrzewań, gospodarstw domowych (ciepła woda użytkowa), instalacji technologicznych, wentylacji, ogrzewań powietrznych itp. Wymienniki JAD-X mogą mieć również zastosowanie przy innych mediach grzejnych i ogrzewanych. W tych przypadkach ich wydajność oraz przydatność muszą być indywidualnie określone. Wymienniki JAD-X przewidziane są do pracy w pozycji pionowej (górę wymiennika określa tabliczka znamionowa). Należy je montować w sposób uniemożliwiający działanie na króćce sił większych od ciężaru wymiennika wraz z wodą oraz sił i momentów gnących. Wymienniki JAD-X można łączyć w baterie równoległe. Przed wymiennikami JAD-X należy montować filtry lub osadnika zatrzymujące ciała obce granulacji powyżej 0,5 mm. Jeżeli przed wymiennikami zastosowano urządzenie automatycznej regulacji to zamontowane filtry lub osadniki muszą spełniać również wymagania tych urządzeń. Zanieczyszczenia osadzone na wewnętrznych powierzchniach wymienników należy usuwać metodami chemicznymi, ustalonymi każdorazowo dla danych warunków miejscowych, bądź zgodnie z instrukcją chemicznego czyszczenia wymienników ciepła typu JAD-X, opracowaną przez Centralny Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej "Instal" w Warszawie, wydaną w 1991 roku.

Ciśnienie próbne wymienników 2 MPa.

Produkowane są zgodnie z Warunkami Dozoru Technicznego. Zaletą wymienników jest ich zwarta budowa oraz niezawodne działanie przy prawidłowo wykonanej instalacji i właściwym uzdatnianiu wody.

Mechaniczna profilarka do blach TK-03

Mechaniczna profilarka do blach TK-03

ZASTOSOWANIE

Mechaniczna profilarka do blach TK-03 jest maszyną służącą do wykonywania złącz blacharskich (felców). Grubość zaginanych blach nie może przekraczać 1,2mm. Szybkość przesuwu blachy V=10m/min. Napęd stanowi silnik elektryczny sprzężony z przekładnią uniwersalną - motoreduktorem 2NM-200-24-1 i przełożeniu i =24. Moc przenoszona N=2,2 kW. Profilarka posiada głowicę rolkową na której można założyć 2 zestawy rolek po 14 sztuk, co umożliwia otrzymanie dwóch profili jednocześnie.

ZALETY METODY PROFILOWANIA BLACH NA PROFILARCE TK-03

Zaginanie wzdłuż krawędzi blach za pomocą zestawu rolek zwane dalej profilowaniem jest metodą obróbki plastycznej blach wprowadzaną coraz szerzej w krajach technicznie rozwiniętych. Jest to metoda posiadająca wiele zalet w porównaniu z innymi dotychczasowymi operacjami zaginania krawędzi blach. Zastępuje ona z powodzeniem w wielu przypadkach zaginanie wzdłużne na zaginarkach mechanicznych i ręcznych lub krawędziowanie blachy na prasach. Asortyment profili możliwych do uzyskania na drodze profilowania wielokrotnego krawędzi blach jest znacznie szerszy w porównaniu z zestawem profili otrzymanych na prasach krawędziowych, czy zaginarkach mechanicznych. Do zalet wzdłużnego zaginania krawędzi blach na profilarkach rolkowych można zaliczyć:

 • ciągłość procesu przy prędkości przesuwu blachy V=10m/min. stąd wysoka wydajność tych maszyn;
 • możliwość zaginania blachy na mniejszym promieniu;
 • możliwość zaginania blachy o gorszych własnościach plastycznych;
 • niższe wymagania kwalifikacyjne w stosunku do pracownika obsługującego profilarkę w porównaniu z wymogami kwalifikacyjnymi obsługi zaginarki mechanicznej czy prasy krawędziowej;
 • wielokrotnie większa wydajność pracy przy profilowaniu profilarkami rolkowymi w stosunku do profilowania na prasach krawędziowych lub zaginarkach mechanicznych.

Uniwersalna maszyna do wywijania obrzeży blach WO-1

Uniwersalna maszyna do wywijania obrzeży blach WO-1
ZASTOSOWANIE

Mechaniczna wywijarka obrzeży blach typ WO-1 jest uniwersalną maszyną do wywijania obrzeży w elementach okrągłych, prostych i krzywoliniowych wykonywanych z blach.

OPIS KONSTRUKCJI

Kształtowanie obrzeża przebiega w jednym przejściu między rolkami i obejmuje blachę o grubości 0,5-1,5 mm. Wysokość wywiniętych obrzeży może zawierać się w zakresie od 6-15 mm. Posiada ona dwie rolki, kształtujące obrzeże blachy, osadzonych na wrzecionach nie równoległych względem siebie. To pochylenie osi wrzecion zapewnia dokładne wywinięcie nawet na małym stosunkowo promieniu krzywizny (min. 160 mm.) Szybkość przesuwu blachy 3.3m/min. Napęd stanowi silnik elektryczny sprzężony z przekładnią uniwersalną - motoreduktorem 60-NE-RMFD-3-14-V3-SKf90 - S6 i przełożeniu i=71. Moc przenoszona 0,75 kW. Wywijarka posiada głowicę do wykonywania zagięć obrzeży blach (zawijki stojące) w celu połączenia w złączu przez zaciśnięcie będące przedmiotem odrębnej operacji. Zawijana blacha prowadzona jest ręcznie lub automatycznie.