Wyroby Termowentu

26-600 Radom ul. Wjazdowa 4, 
centrala: 48 360 96 16 fax: 48 360 96 18

Powrót
O firmie
Produkty
Katalog
Usługi
Cennik
Kontakt
Dobór Jad
Targi
Zapytanie
Zamówienie
Płyta CD

INFORMACJE O FIRMIE "TERMOWENT"

"TERMOWENT" jest czołowym producentem wentylatorów, aparatów grzewczo - wentylacyjnych oraz przepływowych przeciwprądowych wymienników ciepła JAD. Firma posiada wieloletnie doświadczenie w produkcji wymienionych urządzeń.

Zarządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 23.05.1968 roku Przedsiębiorstwo Państwowe pod nazwą Wytwórnia Urządzeń Instalacji Przemysłowych "TERMOWENT" zostało przeniesione z Warszawy do Radomia W formie tej przedsiębiorstwo działało do roku 2000. W wyniku przeprowadzonego procesu prywatyzacyjnego w maju 2000 roku Przedsiębiorstwo Państwowe Wytwórnia Urządzeń Instalacji Przemysłowych przekształcone zostało w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością przyjmując nazwę "TERMOWENT" Inwestorem strategicznym została firma "WOLFRAM" Sp.. z o.o., Kraków, ul. Grzegórzecka 71.

Wieloletnie doświadczenie i tradycje w połączeniu z :

  • wysokimi kwalifikacjami załogi,
  • posiadanym zapleczem badawczym,
  • zapleczem technologicznym do obróbki mechanicznej,
  • zapleczem konstrukcyjnym wspomaganym komputerowo.

zapewnia najwyższą jakość produkowanych wyrobów.

Zgodnie z typologią czterech rynków macierzy Bostońskiej Grupy Konsultingowej umieszczono firmę "TERMOWENT" w grupie rynku specjalistycznego. Działające na tym rynku przedsiębiorstwa - użytkownicy wyrobów firmy "TERMOWENT" w wyniku powiązań kooperacyjnych mają duży wpływ na zachowania rynkowe przedsiębiorstw działających w tym sektorze. Dlatego też, "TERMOWENT" przyjęła od czasu jej powstania budowę nowej strategii polegającej na zróżnicowaniu i wyróżnieniu się wśród konkurentów w sektorze. Działania te polegają na oferowaniu wysokiej jakości wyrobów wraz z kompleksową obsługą (projektowanie, wykonywanie i montaż systemów wentylacyjnych).

Wyroby "TERMOWENT" są porównywalne pod względem konstrukcji i nowoczesności z podobnymi wyrobami producentów krajowych i zagranicznych. Ceny wyrobów są konkurencyjne w stosunku do wyrobów innych firm tej branży.

Dokumentacja projektowo - konstrukcyjna oferowanych wyrobów opracowywana jest w firmie w systemie CAD.

Próbując dostosować się do zmian rynku i wzmagającej się walki konkurencyjnej firma prowadzi intensywne działania wykorzystując narzędzia skutecznego i nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem.

BRANŻE DO KTÓRYCH KIEROWANE SĄ WYROBY

Wentylatory, aparaty grzewczo - wentylacyjne i wymienniki ciepła JAD znajdują szerokie zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu:

  • hutniczym ( huty , cynkownie, odlewnie)
  • energetycznym ( elektrociepłownie, elektrownie)
  • papierniczym ( zakłady papiernicze)
  • spożywczym ( piekarnie , masarnie, cukrownie , przetwórnie owoców)
  • chemicznym ( fabryki farb i lakierów, tworzyw sztucznych)
  • ochrony środowiska ( oczyszczalnie ścieków)

Wyroby Spółki sprzedawane są głównie na rynku krajowym. Eksport bezpośredni kierowany jest aktualnie do Finlandii i Rosji