Wyroby Termowentu

26-600 Radom ul. Toruńska 12a, 
centrala: 0/prefix/48/360-96-21 fax: 0/prefix/48/360-96-18

Powrót
O firmie
Produkty
Katalog
Usługi
Cennik
Kontakt
Dobór Jad
Targi
Zapytanie
Zamówienie
Płyta CD
Jakość
Ankieta
Co nowego

Wykres współczynników przenikania w zależności od temperatury dla wymienników produkcji Termowent Polska Sp. z o.o.

Wykres współczynników przenikania w zależności od temperatury

Opis wykresu

Na osi odciętych zaznaczono wartości temperatury wyjściowej wody grzejnej T12, przy założeniu, że musi być większa od temperatury wejściowej wody ogrzewanej T21 o co najmniej 3 stopnie Celsjusza a niższa od temperatury wejściowej wody grzejnej T11 o co najmniej 1 stopień Celsjusza Różnymi kolorami oznaczono zakresy temperatury wyjściowej wody grzejnej T12, dla których wymagana jest inna minimalna liczba wymienników spełniająca zadane przez użytkownika programu parametry , tj: warunki eksploatacyjne, wymagana moc cieplna, rodzaj wymiennika, temperatura wejściowa wody grzejnej, temperatury wejściowa i wyjściowa wody ogrzewanej, dopuszczalne opory przepływu. Na osi rzędnych zaznaczono wartości współczynników przenikania. Niebieska linia obrazuje wartość wymaganego współczynnika przenikania ciepła a czerwona linia wartość eksploatacyjnego współczynnika przenikania ciepła. Możliwość zastosowania danego wymiennika przy zadanych parametrach wymaga by wymagany współczynnik przenikania ciepła był mniejszy od eksploatacyjnego współczynnika przenikania ciepła.

Opis oznaczeń zmiennych obliczeniowych

Wpółczynnik warunków eksploatacyjnych. Współczynnik charakteryzujący opór cieplny ścianki, zależny od warunków eksploatacyjnych dla c.o.. (cetralne ogrzewanie), c.w.. (ciepła woda użytkowa)
Wymagana moc cieplna Q. Parametr wejściowy do obliczeń w procesie doboru wymienników. Dla potrzeb programu założono, że moc cieplna mieści się w granicach od 10 kW do 1000 kW.
Dopuszczalny opór przepływu wody grzejnej Dp1. Parametr wejściowy do obliczeń w procesie doboru wymienników. Dla potrzeb programu założono, że mieści się w granicach od o1 kPa do 70 kPa. Konkretną wartość ustala użytkownik wpisując wartość w odpowiednie pole lub posługując się suwakiem. Zależności między oporem a przepływem obrazuje wykres oporów hydraulicznych. Dopuszczalny opór przepływu wody grzejnej i współczynniki charakteryzujące wymiennik determinują dopuszczalny przepływ wody grzejnej
Dopuszczalny opór przepływu wody ogrzewanej Dp2. Parametr wejściowy do obliczeń w procesie doboru wymienników. Dla potrzeb programu założono, że mieści się w granicach od o1 kPa do 40 kPa. Konkretną wartość ustala użytkownik wpisując wartość w odpowiednie pole lub posługując się suwakiem. Zależności między oporem a przepływem obrazuje wykres oporów hydraulicznych. Dopuszczalny opór przepływu wody ogrzewanej i współczynniki charakteryzujące wymiennik determinują dopuszczalny przepływ wody ogrzewanej
Temperatura wejściowa wody grzejnej T11. Parametr wejściowy do obliczeń w procesie doboru wymienników. Dla potrzeb programu założono, że mieści się w granicach od 7 stopni Celsjusza do 210 stopni Celsjusza.Konkretną wartość ustala użytkownik wpisując wartość w odpowiednie pole lub posługując się suwakiem.
Temperatura wejściowa wody ogrzewanej T21. Parametr wejściowy do obliczeń w procesie doboru wymienników. Dla potrzeb programu założono, że mieści się w granicach od 1 stopnia Celsjusza do temperatury o 7 stopni Celsjusza mniejszej od temperatury wejściowej wody grzejnej. Konkretną wartość ustala użytkownik wpisując wartość w odpowiednie pole lub posługując się suwakiem.
Temperatura wyjściowa wody ogrzewanej T22. Parametr wejściowy do obliczeń w procesie doboru wymienników. Dla potrzeb programu założono, że mieści się w granicach o jeden stopień Celsjusza większa od temperatury wejściowe wody ogrzewanejdo temperatury o 5 stopni Celsjusza mniejszej od temperatury wejściowe wody grzejnej. Konkretną wartość ustala użytkownik wpisując wartość w odpowiednie pole lub posługując się suwakiem