26-600 Radom ul. Toruńska 12a, 
centrala: 0/prefix/48/360-96-21 fax: 0/prefix/48/360-96-18

Powrót
O firmie
Produkty
Katalog
Usługi
Cennik
Kontakt
Dobór Jad
Targi
Zapytanie
Zamówienie
Płyta CD
Jakość
Ankieta
Co nowego

Charakterystyka wymienników ciepła JAD produkcji
Termowent Polska Sp. z o.o.

Wymienniki ciepła JAD

Wymienniki ciepła JAD

Pobierz katalog
jad.pdf
wielkość pliku
305,0 KB

ZASTOSOWANIE

Przepływowe przeciwprądowe wymienniki ciepła typu JAD są przeznaczone do stosowania w pompowych instalacjach centralnego ogrzewania (Co) i centralnej ciepłej wody użytkowej (Cw) obiektów budownictwa powszechnego zasilanych w energię cieplną z wysoko-parametrowych wodnych systemów ciepłowniczych o ciśnieniu roboczym do 1,6MPa i temp. do 150°C, a także w układach para wodna-woda i chłodnictwie - jeżeli ciśnienie pary nie przekroczy wielkości ciśnienia pary nasyconej przy dopuszczalnej temp. roboczej tr=165°C. Wymienniki poddawane są próbie wodnej na ciśnienie 2,0 MPa zarówno po stronie rurek jak i po stronie płaszcza. Produkowane są zgodnie z Warunkami Dozoru Technicznego. Zaletą wymienników jest ich zwarta budowa oraz niezawodne działanie przy prawidłowo wykonanej instalacji i właściwym uzdatnianiu wody.

DANE ZNAMIONOWE

Wymienniki ciepła są przepływowymi przeciwprądowymi wymiennikami o dużej intensywności wymiany ciepła. Zależnie od wielkości powierzchni wymiany ciepła liczonej po zewnętrznej stronie rur ją tworzących, typoszereg dzieli się na 3 wielkości:

 • JAD - 3/18 - 2,1 m²
 • JAD - 5/36 - 4,2 m²
 • JAD - 6/50 - 5,7 m²

Jest to konstrukcja spawana składająca się z:

 • cylindrycznego płaszcza,
 • 2 elastycznych toroidalnych płyt sitowych,
 • rdzenia z dwiema umieszczonymi wewnątrz przegrodami,
 • wężownic grzejnych wykonanych z rur ø8x0,6 mm zwiniętych helikoidalnie wokół rdzenia w warstwach na przemian prawo- i lewoskrętnie,
 • 2 den koszykowych elipsoidalnych,
 • dwóch króćców dla czynnika wprowadzonego do wewnątrz rurek i z nich wypływającego oraz dwóch króćców dla czynnika przepływającego w przestrzeni międzyrurkowej.

Wężownice grzejne składają się z:

 • 18 rurek w wymienniku JAD-3/18 zwiniętych w trzech warstwach
 • 36 rurek w wymienniku JAD-5/36 zwiniętych w pięciu warstwach
 • 50 rurek w wymienniku JAD-6/50 zwiniętych w sześciu warstwach

Króćce wymiennika mogą być wykonane w trzech odmianach uzależnionych od sposobu połączeń tj. Przystosowanie do spawania, gwintowanie lub kołnierzowanie.

WARUNKI STOSOWANIA

Wymienniki JAD mogą być stosowane do transformacji ciepła z centralnych wodnych systemów ciepłowniczych oraz przy zastosowaniu czynnika grzejnego w postaci pary wodnej nasyconej o temperaturze do 165°C i ciśnieniu do 0,6MPa. Dla pary wodnej jako czynnika grzejnego konieczne jest stosowanie wymienników ciepła JAD z płytami sitowymi wzmocnionymi. Zaleca się, aby przy stosowaniu pary wodnej czynnik ogrzewany, tj. woda, był kierowany do przestrzeni międzyrurkowej. Czynnikiem odbierającym ciepło może być woda kierowana do centralnych ogrzewań, gospodarstw domowych (ciepła woda użytkowa), instalacji technologicznych, wentylacji, ogrzewań powietrznych itp. Wymienniki JAD mogą mieć również zastosowanie przy innych mediach grzejnych i ogrzewanych. W tych przypadkach ich wydajność oraz przydatność muszą być indywidualnie określone.

Wymienniki JAD przewidziane są do pracy w pozycji pionowej (górę wymiennika określa tabliczka znamionowa). Należy je montować w sposób uniemożliwiający działanie na króćce sił większych od ciężaru wymiennika wraz z wodą oraz sił i momentów gnących. Wymienniki JAD łączyć w baterie równoległe. Przed wymiennikami JAD należy montować filtry lub osadniki zatrzymujące ciała obce o granulacji powyżej 0,5 mm. Jeżeli przed wymiennikami zastosowano urządzenie automatycznej regulacji to zamontowane filtry lub osadniki muszą spełniać również wymagania tych urządzeń. Zanieczyszczenia osadzone na wewnętrznych powierzchniach wymienników należy usuwać metodami chemicznymi, ustalonymi każdorazowo dla danych warunków miejscowych, bądź zgodnie z instrukcją chemicznego czyszczenia wymienników ciepła typu JAD, opracowaną przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej "Instal" w Warszawie wydaną w 1991 roku. Instytucja ta produkuje też zestawy do chemicznego czyszczenia wymienników JAD.

WYMIENNIKI CIEPŁA TYPU JAD-X

Przepływowe wymienniki ciepła JAD-X są wodo-wodnymi intensywnymi wymiennikami przeciwprądowymi o przeponie z rur. Woda grzejna płynie w rurkach a woda ogrzewana (instalacyjna) w płaszczu w układzie przeciwprądowym. Przeznaczone są do stosowania w pompowych instalacjach centralnego ogrzewania (c.o.) i centralnej ciepłej wody użytkowej ( c.w.) obiektów budownictwa powszechnego zasilanych w energię cieplną z wysokoparametrowych wodnych systemów ciepłowniczych o ciśnieniu roboczym do 1,6 MPa i temp. do 203°C lub przy zastosowaniu czynnika grzejnego w postaci pary wodnej nasyconej jeśli wielkość ciśnienia roboczego nie przekracza ciśnienia nasycenia pary wodnej przy dopuszczalnej temperaturze roboczej tp= 203°C.

Poza przygotowaniem c.w. i c.o. wymienniki mogą być stosowane w instalacjach przemysłowych i technologicznych dla różnych czynników grzejnych i ogrzewanych. W tych przypadkach ich wydajność oraz przydatność muszą być indywidualnie określone. Ciśnienie próbne wymienników 2 MPa.

Produkowane są zgodnie z Warunkami Dozoru Technicznego. Zaletą wymienników jest ich zwarta budowa oraz niezawodne działanie przy prawidłowo wykonanej instalacji i właściwym uzdatnianiu wody.

DANE ZNAMIONOWE

Wymienniki ciepła są przepływowymi przeciwprądowymi wymiennikami o dużej intensywności wymiany ciepła.

Zależnie od wielkości powierzchni wymiany ciepła liczonej po zewnętrznej stronie rur ją tworzących, typoszereg dzieli się na 4 wielkości:

 • JAD-X - 3/18 - 2,1 m²
 • JAD-X - 5/36 - 4,2 m²
 • JAD-X - 6/50 - 5,7 m²
 • JAD-X - 9/88 - 10 m²

Przepływowe wymienniki ciepła są konstrukcji nierozbieralnej - spawalnej. Wykonane są ze stali odpornej na korozję. Kołnierze przyłączeniowe wykonane są ze stali ST3S. Na specjalne zamówienie kołnierze mogą być wykonane ze stali odpornej na korozję.

Jest to konstrukcja spawana składająca się z:

 • cylindrycznego płaszcza,
 • 2 ścian sitowych,
 • rdzenia zamkniętego dwustronnie dnami kulistymi,
 • wężownic grzejnych wykonanych z rur ø8x0,6 mm zwiniętych helikoidalnie wokół rdzenia w warstwach na przemian prawo- i lewoskrętnie,
 • 2 den kulistych,
 • dwóch króćców dla czynnika wprowadzonego do wewnątrz rurek i z nich wypływającego oraz dwóch króćców dla czynnika przepływającego w przestrzeni międzyrurkowej.

Wężownice grzejne składają się z:

 • 18 rurek w wymienniku JAD-X - 3/18 zwiniętych w trzech warstwach,
 • 38 rurek w wymienniku JAD-X - 5/38 zwiniętych w pięciu warstwach,
 • 50 rurek w wymienniku JAD-X - 6/50 zwiniętych w sześciu warstwach,
 • 88 rurek w wymienniku JAD-X - 9/88 zwiniętych w dziewięciu warstwach.

WARUNKI STOSOWANIA

Wymienniki JAD-X mogą być stosowane do transformacji ciepła z centralnych wodnych systemów ciepłowniczych oraz przy zastosowaniu czynnika grzejnego w postaci pary wodnej nasyconej o temperaturze do 203 °C i ciśnieniu do 0,6 MPa. Zaleca się, aby przy stosowaniu pary wodnej czynnik ogrzewany, tj. woda, był kierowany do przestrzeni międzyrurkowej. Czynnikiem odbierającym ciepło może być woda kierowana do centralnych ogrzewań, gospodarstw domowych (ciepła woda użytkowa), instalacji technologicznych, wentylacji, ogrzewań powietrznych itp. Wymienniki JAD-X mogą mieć również zastosowanie przy innych mediach grzejnych i ogrzewanych. W tych przypadkach ich wydajność oraz przydatność muszą być indywidualnie określone. Wymienniki JAD-X przewidziane są do pracy w pozycji pionowej (górę wymiennika określa tabliczka znamionowa). Należy je montować w sposób uniemożliwiający działanie na króćce sił większych od ciężaru wymiennika wraz z wodą oraz sił i momentów gnących. Wymienniki JAD-X można łączyć w baterie równoległe. Przed wymiennikami JAD-X należy montować filtry lub osadnika zatrzymujące ciała obce granulacji powyżej 0,5 mm. Jeżeli przed wymiennikami zastosowano urządzenie automatycznej regulacji to zamontowane filtry lub osadniki muszą spełniać również wymagania tych urządzeń. Zanieczyszczenia osadzone na wewnętrznych powierzchniach wymienników należy usuwać metodami chemicznymi, ustalonymi każdorazowo dla danych warunków miejscowych, bądź zgodnie z instrukcją chemicznego czyszczenia wymienników ciepła typu JAD-X, opracowaną przez Centralny Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej "Instal" w Warszawie, wydaną w 1991 roku.

Ciśnienie próbne wymienników 2 MPa.

Produkowane są zgodnie z Warunkami Dozoru Technicznego. Zaletą wymienników jest ich zwarta budowa oraz niezawodne działanie przy prawidłowo wykonanej instalacji i właściwym uzdatnianiu wody.